Elkontroll i henhold til NEK 405

Elkontroll


Gexsys AS tilbyr elkontroll i henhold til NEK 405 for privatpersoner, næring og landbruk.
Elkontroll NEK 405 må ikke forveksles med ordinær elkontroll (ref. FEL 16) som kan utføres av elektriker tilknyttet elektroforetak registrert i Elvirksomhetsregisteret, eller EL-tilsyn som kun kan bestilles av netteier eller DLE.

Elkontroll NEK 405 skal være upartisk 3. part og ikke ha som mål å oppnå økonomisk gevinst ved utbedring av avvik etter kontroll. Vi plikter å informere dersom det oppstår interessekonflikter.

Fordeler og formål med Elkontroll NEK 405.
   • Å øke person- og anleggssikkerhet, «andre øyne» som kan avdekke feil og mangler.
   • Redusere risiko for brann.
   • Å verifisere at sikkerhetstiltak er riktig utformet, montert og brukt, slik at risiko minimeres.
   • Å tilrettelegge for planlagt vedlikehold. Øke driftssikkerhet og forutsigbarhet.
   • Å avdekke spesiell risiko i installasjonen (støy, lekkasjestrømmer, overharmoniske, overspenninger,
      lav/høy kortslutningsytelse, unormale temperaturer eller temperaturmønstre).
   • Imøtekomme myndighetskrav (f.eks landbrukets holdforskrifter, internkontrollforskriften, FEL osv.).
   • Imøtekomme krav fra 3.part (For eksempel forsikringsselskap, byggeier).
   • Forenklet tilstandsrapport i forbindelse med eierskifte (ikke eltakst).
   • 3.parts kontroll eller ferdigbefaring av elektriske anlegg.
   • Rådgivning i forhold til prioritert vedlikehold.

Flere forsikringsselskaper tilbyr reduksjon av forsikringspremie ved utført godkjent elkontroll i henhold til NEK 405.

Følgende krav stilles til utførende selskap og kontrollør:
Kontrollør
   • Skal være sertifisert av godkjent sertifiseringsorgan (Nemko eller DNV) i henhold til den typen kontroll som skal utføres.
      o NEK 405-1 Elektrotermografering
      o NEK 405-2 Brannforebyggende Elkontroll bolig
      o NEK 405-3 Elkontroll Næring
      o NEK 405-3B Elkontroll landbruk med termografering

   • Skal inneha kompetanse innen områdene kontrollen omfatter.

Foretak
• Foretaket skal være sertifisert av godkjent sertifiseringsorgan (Nemko eller DNV)
• NEK 405-4 Foretakssertifisering

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte:
Egil Solgård – Daglig leder egil@gexsys.no T: 916 12 433
Tor-Andre Tangen – Salgssjef tor-andre@gexsys.no T: 920 43 546