Gexsys AS - Design and construction of control systems for hazardous areas
symbol-invers_hvit_profilfarge

Elektriker

Erfarne elektrikere til privatmarkedet og næring
symbol-invers_hvit_profilfarge

Eltavler

Styre- og fordelingstavler
symbol-invers_hvit_profilfarge

Automasjon

Prosess- og maskinstyring
symbol-invers_hvit_profilfarge

Offshore & Marine

Kontrollsystem og konteinerløsninger

Inspeksjon

Vi har sertifisert personell som foretar El-kontroll i henhold til NEK 405 for både private og næring. Gexsys utfører også termografering for å kunne oppdage eventuell varmgang, inspeksjon og årlig kontroll av elektrisk utstyr for Ex-område, samt Containere i henhold til NORSOK .
Gode rutiner med kontroll av det elektriske anlegget kan forebygge brann og ulykker. Et kontrollert anlegg minsker risiko for skader, driftsstans og gir effektiv drift. Gexsys har faste oppdrag for kunder som bruker oss til inspeksjon av midletidig utstyr for Ex område. Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale rundt dine behov.