Personvernerklæring - Gexsys

Personvernerklæring for Gexsys AS

Behandlingsansvarlig
Daglig Leder, Egil Solgård, er på vegne av Gexsys AS ansvarlig for at selskapets håndtering av personopplysninger er i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler.
Daglig Leder har delegert behandlingsansvaret i den daglig drift til Kvalitets ansvarlig i Gexsys  Stig Henriksen.

Personopplysninger som lagres
Gexsys lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.
Vi lagrer i tillegg besøk på våre nettsider, dvs opplysninger og hvem som besøker vår nettside og hvordan de navigerer.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunde(r) og deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi våre kunder og deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med anbud og kontrakter.

Grunnlaget for personopplysninger
Informasjon om navn, adresse, telefon, arbeidsgiver og e-postadresse benyttes for å kunne svare på anbud og forespørsler som kommer, samt kunne gjennomføre dialog i anbud- så vel som prosjekt fasen.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de opplysninger du har gitt i forbindelse med din forespørsel eller aktivt deltakelse i prosjektarbeid. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler.
Innhenting av personopplysninger er gjennom besøk på vår internettside, korrespondanse via brev, telefon eller e-post adresse, og/eller besøk på Gexsys sitt kontor.
Utlevering av opplysninger til tredjepart. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med anbud og prosjekter lagres i vårt aktiv i h t avtale med Kunde. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
 
Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine opplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 
Personverneombud
Gexsys AS har ikke eget personverneombud. Kvalitets ansvarlig i bedriften er den som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.
 
Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger med både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.
 
Kontaktinformasjon
Henvendelse om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

Gexsys AS
Risavika Havnering 224
4056 Tananger
E-post: post@gexsys.no